BRAINSTORMING TOLKAMER

 

                      BRAINSTORMING TOLKAMER 

          "Waar de horizon zich verruimt - dat moet Rijnwaarden zijn"

                                                             Han Kamermans, 2010

Luchtfoto van Tolkamer a.d. Rijn met op de voorgrond Bijland-jachthaven, Rijn-vluchthaven   en "Scheepswerf De Hoop"(rechts midden). Links boven NL-grensdorpje Spijk ((land-)grens met Emmerich). Op de achtergrond  rechtsboven (Duits) "Naturschutzgebiet Salmorth" met minidorpje Schenkenschanz (Stadt Kleve). De (water)grens met Kleve verloopt over een lengte van 7.5 km midden door de hier normaliter 400 m brede Rijn.

Europakade in Tolkamer met schip van KD-rederij ("Köln-Düsseldorfer Rheinschifffahrt") uit Keulen. Links zonneterrasjes en op de achtergrond "Hongkong"-restaurantschip en Rijnschip "Graaf van Bylant" (Rederij Witjes). Aan "de overkant" het Duitse schiereiland Salmorth (NSG)

  

  INTRODUCTIE-BRIEF  AAN GEMEENTE RIJNWAARDEN 

       INZAKE "BRAINSTORMING"-RONDOMSLAG MET 60 ITEMS

   "BRAINSTORMING" - RONDOMSLAG MET 60 ITEMS

            TER ATTENTIE VAN GEMEENTE RIJNWAARDEN

Betr.: voorstaand BRAINSTORMING-item 49 uit het jaar 2010

Het is buitengewoon interessant, dat er nu in 2011 ook op de Duitse kant over een kabelbaan-verbinding wordt nagedacht. Weliswaar van Kleve naar Nijmegen maar ook voor een verbinding tussen Kleve en Tolkamer zou een dergelijke mogelijkheid in aanmerking kunnen komen. Een kabelbaan over de Rijn zou in ieder geval een enorme toeristische attractie ("toeristische topper" - zie einde artikel) betekenen, voor zowel Kleve alsook voor Tolkamer.

 

Kleef: kabelbaan via spoor naar Nijmegen 

De Gelderlander, dinsdag 16 augustus 2011 | 06:15               

 

Product van Doppelmayr, binnenkort tussen Nijmegen en Kleef? 

Product van Doppelmayr, binnenkort tussen Nijmegen en Kleef ?

KLEEF/NIJMEGEN - Een kabelbaan hoog boven de voormalige spoorlijn Nijmegen-Kleef is een kansrijk initiatief om beide steden grensoverschrijdend met elkaar te verbinden. Dat plannetje komt uit de koker van Stadtmarketing Kleve, de gemeentelijke VVV van de Zwanenstad. De aanleg van een kabelbaan is volgens Stadtmarketing-directeur Ute Schulze-Heiming beduidend goedkoper dan andere alternatieven, zoals reactivering van de in 1991 gesloten spoorverbinding.

In diverse rapporten is sprake van bedragen tussen de 50 en 80 miljoen euro. Er circuleren ook al langer plannen om een trein-tramverbinding tussen Kleef en Nijmegen aan te leggen. Schulze-Heiming voert inmiddels verkennende gesprekken met de firma Doppelmayr. Deze Oostenrijkse kabelbaanbouwer heeft voor de wereldtuinbouwexpo Floriade in Venlo een futuristische kabelbaan gebouwd. De kabellift zou volgens Stadtmarkering het tracé kunnen volgen van de oude spoorlijn, die momenteel gebruikt wordt als toeristisch fietsspoorlijntje, de draisine. Schulze-Heiming: "Een kabelbaan lijkt misschien een wild plan, maar toen het idee werd gelanceerd voor de draisine, kwam er ook kritiek dat een fietsspoorlijn nooit zou werken. Ondertussen is de draisine wel een van onze toeristische toppers in het grensgebied."

 

                                      TOLKAMER - KLEVE v.v. per kabelbaan over de Rijn ?

                                                            waarom niet ?

                                                         

                                            Voortzetting  BRAINSTORMING - rondomslag  54 - 60

                      GEEN SPEEDBOTEN MEER OP DE BIJLAND ! 

   onzalig speedboot-traject op de Bjiland tussen Tolkamer en Lobith moet weg !

   immers: hier is "veronrusting van dieren" (en van mensen !) volgens de Flora- en

   Fauna-wet bij powerboat-races enz op het Bijlandse traject met zekerheid het

   geval. Deze uitermate lawaaierige "sport" heeft hier op de Bijland als

   grootschalig rust- en recreatiegebied niets te zoeken!

 

   Het is dan ook ronduit belachelijk te noemen, dat er rondom de Bijland ook nog

   provinciale "stiltegebied"-bordjes staan opgesteld ("Het is verboden de stilte te

   verstoren") en daaronder geschreven staat "van november tot april" terwijl

   ernaast (bij jachthaven) uitdrukkelijk een bordje met "SPEEDBOOTTRAJECT" staat

   opgesteld zonder de toevoeging "april tot november".

 

   Oplossing? Er rondom en op de Bijland een stiltegbied voor het hele jaar van

   maken want een stiltegebied alleen maar voor een half jaar is niets anders dan

   blanke bureucraten-onzin !

 

   Met betrekking tot een interessant (toeristisch) alternatief voor de Bijland zou

   men ook eens kunnen kijken op de (Duitse) website

   www.grueneflotte.de                                                               

   inzake waterfietsboten (met slaapmogelijkheid) op het  water van de Bijland -

   in Duitsland (op de Ruhr bijvoorbeeld) een groot succes 

        

           zie hiertoe ook item 1 van "BRAINSTORMING"-rondomslag inzake aanleg nieuw strand

           alsmede bovenstaand Trouw-artikel van 8 juli 2011 inzake wadden-speedboot-races

                            

                                        Voortzetting "BRAINSTORMING"-rondomslag  58 - 60

                     TUSSEN KLEVE EN TOLKAMER LIGGEN HEMELSBREED MAAR ROND 6,5 KM

 

                                    TUSSEN TOLKAMER EN  ZEVENAAR IS HET NET ZO VER

 

      EN TOCH IS "DE DUITSE OVERKANT" IN HET RIJNWAARDENSE DENKEN "TERRA INCOGNITA"

 

                                            Engelstalig YouTube video over de stad Kleve

zie hiertoe ook (euregionale) SPECIALS-items in rubriek LINKS / SPECIALS op Home-pagina

siehe hiezu auch (euregionale) SPECIALS- Infos in Rubrik LINKS / SPECIALS auf Home-Seite

 

 

                                   "TOLKI TOLKAMER"

                     TOERISTISCH MASCOTJE VOOR TOLKAMER A. D. RIJN

                  TOURISTISCHES MASKOTTCHEN FÜR TOLKAMER AM RHEIN

ontwerp en copyright Han Kamermans

                                                  ZIE OOK "BRAINSTORMING"-RONDOMSLAG

                                                           

                                         TOLKI - "FAMILY"

  

                         WILDGANZEN AAN "DE  OVERKANT" - 

            GRIETHAUSER ALTRHEIN EN DE DUFFELT / DIE DÜFFEL 

2 leuke video's:

A) over het (uiterst luidruchtige) spektakel van opvliegende wildganzen alsmede een mooi getroffen winterse avondstemming aan de Griethauser Altrhein bij Rindern (Kleve).

B) over een natuurexcursie met betrekking tot wildganzen in het natuurgebied "De Duffelt" ("Die Düffel") bij Kleve (deel uitmakend van "De Gelderse Poort").

En gelijktijdig een groet aan de eenzame wildgans "Tolki Tolkamer" op de andere kant van de Rijn ("de overkant")

    

 

 

                                                 "VEERPONT" - IDEE

"ER MOET EEN VEERVERBINDING NAAR "DE (DUITSE) OVERKANT" KOMEN !"

                             ZIE OOK "BRAINSTORMING"-RONDOMSLAG

Cruciaal voor de verdere toeristische resp. economische ontwikkeling van resp. in Rijnwaarden - en hier speciaal in Tolkaner aan de Rijn - zal een regelmatige, dagelijkse veerverbinding met "de (Duitse) overkant" zijn (zie ook "brainstorming"-rondomslag). D.w.z. vanaf een aanlegponton aan de Europakade in Tolkamer aan de Rijn naar een steiger met aanlegponton (eventueel ook met veerstoep) in Keeken bij de ingang van het Vossegat (Griethauser Rhein) resp. naar de steiger met aanlegponton van de "Internationale Meetstation Lobith-Bimmen" in Bimmen v.v. 

Dit omdat de bereikbaarheid per auto op beide kanten dan optimaal is en de veerpont ook veel groter kan worden uitgelegd dan het het reeds langer bestaande, kleine fiets- en voetgangers-veerpontje tussen Millingen aan de Rijn (aanlegsteiger) en de NL-"overkant" ergens in de uiterwaarden van Pannerden bij de steenfabriek. Dit kleine (ietwat verouderde) veerpontje kan geen verdere toeristische resp. economische uitbouw- resp. ontwikkelingsmogelijkheden bieden vanwege de slechte bereikbaarheid op de Pannerden-kant, d.w.z geen mogelijkheid er met auto's of bussen heen te komen en bovendien in een overstromingsgebied gelegen. Wanneer er een directe dagelijkse veerverbinding Tolkamer-Keeken v.v. zou komen, zou dit (toeristische) Millingen-pontje echter niet perse hoeven te verdwijnen.  

 Millingen-veerpontje "Heen en Weer"                                                                                                                                                                (zie ook navolgend YouTube-video)

Tegen deze dagelijkse Tolkamer-Keeken/Bimmen -veerverbinding zou verder ook Rijkswaterstaat geen bezwaar kunnen hebben, omdat er aan de Europa-kade reeds genoeg aanlegmogelijkheden bestaan en een uitbouw van de aanlegmogelijkheden op de Duitse "overkant" (met aanlegsteiger en ponton, eventueel ook met veerstoep) Rijkswaterstaat (als alom bekende "blokkeer"-instantie) immers niets aangaat.

Het zou dit in de eerste plaats een euregionale aangelegenheid (Euregio Rijn-Waal) zijn met diverse subsidiemogelijkheden uit Brussel, eventueel ook in de eerste exploitatiejaren. Verder zij er hier aan herinnerd dat er in vroegere jaren ook al vanuit Tolkamer uitstapjes met de boot naar Kleve konden worden gemaakt (rederij Witjes). Kleve is immers een prachtige, grote stad met veel kwalitatief hoogstaande shopping-mogelijkheden en een geweldig aanbod aan toeristische en recreatieve mogelijkheden - veel meer dan Zevenaar bijvoorbeeld te bieden heeft. Vanuit Millingen worden er overigens wel vaartochten naar Kleve georganiseerd. 

De eveneens zijdens de gemeente Rijnwaarden aangedachte mogelijkheid van een (toeristische) veerpontverbinding van Tolkamer naar Schenkenschanz (net zoals bij het Millingen-pontje) kan natuurlijk ook daarom niet worden omgezet, omdat het Salmort-gebied direkt tegenover de Europakade een "Naturschutzgebiet" (NSG) is - dat had men in Rijnwaarden echter al vanaf het begin kunnen weten... Immers is bij het "NSG Emmericher Ward"-natuurgebied op de rechterkant van de Rijn (vanaf de grens bij Spijk) de situatie vergelijkbaar met die van het "NSG Salmort"- natuurgebied op de Kleefse kant. Men kan men in het gemeentehuis van Rijnwaarden daarom werkelijk niet achteraf verkonden: "dat hebben we niet geweten"! 

Men dient in Rijnwaarden eindelijk in grotere (Europese) dimensies te gaan gaan denken - mogelijkheden bestaan er genoeg maar daarvoor is het natuurlijk eminent belangrijk ook eindelijk eens "anders" te gaan denken. D.w.z. zich in euregionaal resp. Europees formaat (weer) op de directe buren (hier dus de stad Kleve) te bezinnen en de tot nu toe noodzakelijke omwegen (via Emmerich meer dan 30 km) en via Nijmegen (meer dan 60 km) door een directe veerverbinding over de Rijn (watertraject van rond 500 m) te compenseren. Het gaat er in de eerste plaats om wat de toeristen of ook dagjesmensen resp. zakenmensen willen - en niet primair wat de inwoners van Rijnwaarden willen. Wie modern toerisme wenst, dat geld in het laadje brengt, moet daar ook wat voor doen resp. moet investeren. Dat wat Rijnwaarden heden ten dage toeristisch te bieden heeft is weliswaar mooi maar absoluut niet uniek... Daar moet veel meer aangeboden worden, want de hedendaagse toerist wil wat beleven! Waarom is dat zo moeilijk te begrijpen?

Een "echte" Rijn-veerverbinding Tolkamer-Keeken v.v. zou verder natuurlijk niet alleen grote toeristische ontwikkelingsmogelijkheden bieden maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook ongekende economische perspektiven openen. Zodat er in een later stadium dan zeker ook over een autoveer naar de Duitse "overkant" zou kunnen worden nagedacht - ook in dit opzicht bestaan er velerlei mogelijkheden. Zie verder ook navolgend "Rijnsprinter"-stukje.   

                                    VEERVERBINDING NAAR "DE OVERKANT"    

                               veerverbindingen over de Rijn in vroegere tijden                           

afbeelding boven:

bruingewassen pentekening waarschijnlijk dooe Johannes Leupenius (1647-1693). Vroeger werd de prent toegeschreven aan Philips de  Koninck. Een soortgelijke tekening bevindt zich in het Louvre te Parijs (cat. nr 275), toegeschreven aan Furnerius.

Links Laag-Elten, rechts Hoog-Elten. Waarschijnlijk is dit een veerpont over de (Oude) Rijn vanuit Lobith. Uit Coll. Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit te Leiden Coll.Welcker  An.56

afbeelding beneden:

veerverbinding over de Rijn op een schilderij van Jan van Goyen (1596-1656) in het Mauritshuis te 's-Gravenhage cat.nr 838. Rechts de Eltenberg met abdijkerk resp. abdij en links Tolhuys-kasteel in Lobith.

Deze positie van het Tolhuys-kasteel op de linkerkant van dit schilderij betekent, dat het  kunstwerk ontstaan moet zijn op een plek nog voor de splitsing van de (Duitse) Rijn in (Oude) Rijn en Waal. 

 

        

     

                          "RIJNSPRINTER"-IDEE         

   SNELBUS  ZEVENAAR (STATION) - TOLKAMER - KEEKEN - KLEVE (STATION) V.V.

 MET  DAGELIJKSE  VEERVERBINDING  TOLKAMER  (KADE) - KEEKEN (PONTON) V.V.

 TER HERINNERING AAN DE OUDE SPOORWEGVERBINDING ZEVENAAR-KLEVE V.V. VIA "TRAJEKT"-VEERPONT OVER DE RIJN BIJ SPIJK/SPYCK   

  zie hiertoe ook "Navigation"-rubriek COLOFON / IMPRESSUM / RIJNSPRINTER

 

                                         "RHEINSPRINTER"-IDEE

 UEBERLANDBUS ZEVENAAR (BAHNHOF)-TOLKAMER-KEEKEN-KLEVE (BAHNHOF) V.V.

  MIT TÄGLICHER FÄHRVERBINDUNG TOLKAMER (KADE) - KEEKEN (PONTON) V.V.

IN ERINNERUNG  AN  DIE  FRÜHERE  EISENBAHNVERBINDUNG ZEVENAAR - KLEVE V.V. MITTELS DER "TRAJEKT"-FÄHRE  SPYCK - WELLE  UEBER DEN RHEIN BEI SPIJK / SPYCK                                                                

siehe hierzu auch "Navigation"-Rubrik CLOFON / IMPRESSUM / RIJNSPRINTER 

 

In de herfst van het jaar 2010 heb ik nog eens geprobeerd een eventuele noord-zuid-verbinding Zevenaar (station) -Tolkamer aan de Rijn -Keeken -Kleve (station) met snelbussen ("Rijnsprinter") onder de aandacht te brengen. De Euregio Rijn -Waal heeft daarop geantwoord met de toch wel vreemd aandoende slotopmerking: "Indien U meerdere Duitse en nederlandse overgheden cq. bedrijven kunt mobiliseren zijn wij gaarne bereid tot een gesprek". Dat zegt alles. Zie onderstaande email-correspondentie. De gemeente Rijnwaarden (wethouder Jos Lamers) heeft helemaal niet geantwoord.

Ook de Provincie Gelderland werd aangeschreven maar dat leverde eveneens niet veel op: "naar mijn inzicht is er onvoldoende potentie om een haalbaarheidsonderzoek naar een dergelijke verbinding te laten uitvoeren" schreef regio-Coordinator Adri Zwart kort en bondig. Hoezo alleen maar "zijn" inzicht?

En de Provincie Gelderland als zodanig deelde namens Gedeputeerde Staten van Gelderland nog eens mede: "Wij begroeten Uw initiatief de bestaande situatie eens met andere ogen te bekijken. Het levert soms verrassende ideeen op".

Deze beide laatste antwoorden kwamen overigens binnen op mijn POST-aanvraag aan de Provincie Gelderland naar aanleiding van de "Geld.dichtbij"-pagina ("succes of mislukking") v. 22.12.2010 in de "Rijnwaarden Post"-weekkrant inzake "burgerinitiatief". Zie onderstaande email- en brief-correspondentie.

                      

               SALMORTH  -  "DE OVERKANT"         

                                                          ARTIKEL UIT DE GELDERLANDER

'Nein' tegen plan pont Tolkamer Duitsland

             zaterdag 26 maart 2011 | 12:32 | Laatst bijgewerkt op: zaterdag 26 maart 2011 | 12:40

TOLKAMER/SCHENKENSCHANZ - Wethouder Jos Lamers van Toerisme heeft nul op het rekest gekregen op zijn verzoek om een fiets- en voetveer van Tolkamer naar het Duitse Schenkenschanz.

Dit omdat het gebied aan de zuidkant van de Rijn hoge natuurwaarden heeft.

"Bestuurders van de deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn bij ons op bezoek geweest en hebben het stof uit mijn ogen geblazen", zegt hij. "Het is Naturschutzgebiet en dan mag er helemaal niets. Ik hebmet kromme tenen aangehoord dat het erg kwetsbare natuur betreft, vooral van belang als foerageergebied voor de ganzen."

Lamers gaat voortvarend te werk om zijn gemeente Rijnwaarden een toeristische injectie te geven. Voor fietsers en wandelaars wordt Rijnwaarden nog aantrekkelijker als ze kunnen doorsteken naar het Duitse Schenkenschanz, zo was zijn redenering. De wethouder wilde een tweede veer, naast de fiets- en voetgangerspont van Pannerden naar Millingen. Dat tweede veer zou dan van de Europakade in Tolkamer naar de Schenkenschanz lopen.

Lamers: "Schenkenschanz is een vestingstadje met 95 inwoners. Vroeger stond er een fort voor soldaten op het splitsingspunt van de Rijn en de Waal, net zoals je nu nog Fort Pannerden hebt. Het fort is alleen door de rivieren weggespoeld, zoals dat ook is gebeurd met het Tolhuys in Lobith."

 

       commentaar/citaat Han Kamermans uit (voorgaande) rubriek "veerpont"-idee: 

De eveneens zijdens de gemeente Rijnwaarden aangedachte mogelijkheid van een (toeristische) veerpontverbinding van Tolkamer naar Schenkenschanz (net zoals bij het Millingen-pontje) kan natuurlijk ook daarom niet worden omgezet, omdat het Salmorth-gebied direkt tegenover de Europakade een "Naturschutzgebiet" (NSG) is - dat had men in Rijnwaarden echter al vanaf het begin kunnen weten... Immers is bij het "NSG Emmericher Ward"-natuurgebied op de rechterkant van de Rijn (vanaf Emmerich tot aan de grens bij Spijk) de situatie vergelijkbaar met die van het "NSG Salmorth"- natuurgebied op de Kleefse kant. Men kan men in het gemeentehuis van Rijnwaarden daarom werkelijk niet achteraf verkonden: "dat hebben we niet geweten"! Wat overigens wederom een bewijs is voor de ook elders op deze website reeds geuite "terra incognita"-stelling van Han Kamermans: "Rijnwaarden en het omringende Duitsland staan met de rug naar elkaar toe". 

                      Nogmaals: er ligt maar 400 m Rijn tussen Tolkamer en Salmorth

 

                

                          DIE NATUR AUF SALMORTH

 EIN NATURSCHUTZGEBIET (NSG) NUR 400 M VON DER TOLKAMER EUROPAKADE

                                siehe auch Luftbild Tolkamer (Anfang)

                                 UND DENNOCH "TERRA INCOGNITA" !

"Im Osten von De Gelderse Poort liegt die Halbinsel Salmorth mit ihren 1088 Hektar. Auf der einen Seite fließt der Rhein, auf der anderen Seite bahnt sich der Altrhein seinen Weg. Bei großen Hochwasser ist die gesamte Flussaue überflutet. Kleinere Hochwasser werden durch die Sommerdeiche abgehalten, so dass nicht die gesamte Halbinsel überflutet wird.

Salmorth ist ein Kind des Rheines. Mindestens sechs große Flussverlagerungen sind verantwortlich für die Entstehung der Halbinsel. Zurückgeblieben sind die sogenannten "Stränge", also Flutrinnen, die von Ost nach West über die gesamte Halbinsel verlaufen. Übrig geblieben ist der Griethausener Altrhein im Süden und der neue Rhein im Norden, der erst seit ungefähr 1770 an der heutigen Stelle fließt. Früher war Salmorth rechtsrheinisch zu finden.

Charakteristisch für Salmorth ist die Grünlandnutzung. Seltene Wiesenvogelarten brüten auf den ansonsten in NRW selten werdenden Feuchtwiesen. Im Winter werden die Grünflächen von tausenden von arktischen Wildgänsen als Futterplatz besucht.Neben den Feuchtwiesen findet man auf Salmorth an den höher gelegenen Stellen, also jenen Bereichen, die nicht so oft vom Hochwasser heimgesucht werden, noch Reste der seltenen Wiesensalbei-Glatthafer-Wiesen, die besonders gepflegt werden, um möglichst große Bestände zu erhalten. Charakterart ist, wie der Name schon sagt, der Wiesensalbei, der für die Bestäubung auf Hummeln angewiesen ist."

uit website www.schanz2.de

 

N.B.: "Salm" ist abgeleitet vom lateinischen "salmo" = Lachs (auf Niederländisch "zalm")

           Salmorth bedeutet somit "Orth/Ort/Platz, wo es Salm/Lachs/zalm gibt"

 

Altrhein bei Salmorth

 

                               

                 ETWAS SALMORTH-GESCHICHTE

                            zie ook Home-pagina rubriek SPECIALS nr. 40

uit website www.schanz2.de

       Dynamitexplosion auf dem »Schürpoll« bei Kleve am 19. März 1895

Im Winter 1894/1895 hatten sieben Schiffe, von Leverkusen kommend, vor dem zu erwartenden Eisgang Schutz gesucht (im Vossegat) und ihre Ladung, die aus vielen Hundert Kisten Guhr-Dynamit bestand, am »Schürpoll«, in der Nähe von Schenkenschanz, in einer Scheune zwischengelagert.

Nachdem der Rhein wieder eisfrei war, sollten am 19. März 1895 sechs Schiffe durch Arbeiter aus Porz bei Köln mit diesem Dynamit beladen werden. Dann sollte es nach Holland gebracht werden.

Gegen 18.10 Uhr erdröhnte die Gegend kilometerweit durch einen Explosionsknall. Auf der dem Ufer am nächsten liegenden »Elisabeth« waren wahrschein 1400 Kisten Dynamit in die Luft geflogen. Auch die weiteren fünf in der Nähe liegenden Schiffe gerieten mit in dieses Inferno, brannten aus und sanken.

16 Tote und viele Schwerverletzte waren zu beklagen. Die Ursache für die Explosion konnte nie geklärt werden.

Wie die vorstehenden Bilder belegen, ist bei Niedrigwasser heute noch das Wrack eines dieser Schiffe zu sehen. Nach unserer Lageberechnung ist es das ausgebrannte Schiff »De Hoop«.
Es war ein ca. 32 m langer und über 5 m breiter Einmaster.

Im Rheinmuseum Emmerich wird von dem Wrack des ausgebrannten Schiffes »De Hoop« die Ankerwinde und der Achtersteven ausgestellt.

 

                  Das alte Schiffswrack im Rhein bei Schenkenschanz

                                direkt Tolkamer am Rhein gegenüber

Die Geschichte vom alten Schiffswrack ist bis heute nicht in Vergessenheit geraten. Eine Umfangreiche Recherche durch Friedel Schulthoff aus Griethausen brachte weiteres Material zu Tage. Am 16. Mai 2004 berichtet er darüber im »Kurier am Sonntag« wie folgt im Originaltext von 1895:

 

Dienstag, 19. März 1895, 18.15 Uhr:

                       Dynamit-Explosion am Schürpoll mit 16 Toten 

Griethausen. Mit einer furchtbaren Explosion endete im Jahre 1895 das Verladen von 150.000 kg Dynamit, verpackt in 7.500 einzelnen Holzkisten. Folgende amtliche Darstellung wurde vom Regierungspräsidenten Freiherr von der Recke aus Düsseldorf am Samstag, 23. März 1895 veröffentlicht:

»Ende Januar des Jahres wurden sieben kleine mit zusammen etwa 3.000 Zentnern Dynamit beladene Schiffe auf dem Rheine nahe der holländischen Grenze vom Eisgang überrascht und suchten Unterschlupf in einem alten Rheinarm bei Keeken, dem sogenannten Vossegatt. Da die dringende Gefahr bestand, daß eine Verletzung der Schiffe durch Eismassen und deren Explosion eintreten werde, wodurch abgesehen von anderen schweren Folgen die Zerstörung des nahen Deiches und damit unter Umständen unabsehbares Unheil herbeigeführt worden wäre, so wurde die Entladung der Dynamit-Schiffe zur unabweisbaren Notwendigkeit. Nachdem der Rhein eisfrei geworden, wurde behördlicherseits die Wiedereinladung und Abfuhr des Dynamits gestattet. Die Verladung erfolgte unter den gleichen Vorsichtsmaßregeln wie die Ausladung, insbesondere, ausschließlich durch das geschulte Personal der Versandfabrik, sowie unter besonderer Aufsicht eines technischen Beamten. Während der Einladung am 19. d. mts etwa um 6 Uhr abends, flog das schon fast völlig beladene Schiff Elisabeth mit 866 Stiften Dynamit zu je 20 kg in die Luft, bei welcher Gelegenheit leider 16 Personen verunglückt sind. Von diesen wurden 13 getötet und 3 verwundet. Wie das Unglück entstanden, ist bis jetzt nicht aufgeklärt. Die Ermittlungen darüber werden noch fortgesetzt. Der enstandene Vermögensschaden ist zwar kein ganz unbedeutender, jedoch sind die durch die Presse hierüber bisher verbreiteten Nachrichten stark übertrieben. Insbesondere haben die zunächst - aber immerhin etwa 1 km enfernt - gelegenen Gebäude außer einigen Fenster zertrümmerungen und Dachbeschädigungen kaum gelitten.«

Düsseldorf, den 21. März 1895.
Der Regierungspräsident v. d. Recke

Griethausen, 24. März 1895.

»Ein großer Trauerzug bewegte sich gestern Morgen 8 Uhr zum hiesigen Kirchhof hin, um die Leichen dreier bei der Dynamit-Explosion Verunglückten: des Schiffers Peter Vermaas und dessen Tochter Johanna Grada aus Millingen und des Fabrikarbeiters Heinrich Tieß aus Portz, zur letzten Ruhe zu bestatten. An dem Zuge nahmen Theil außer den Verwandten, die geistliche und weltliche Behörde, die Chorsänger, sowie zahlreiche Mitglieder der Gemeinde. Galt es ja, für die auf so plötzliche und schaurige Weise in die Ewigkeit Abberufenen zu beten und den hinterbliebenen die innigste Theilnahme zu bezeigen. Von den übrigen Verunglückten hat sich leider mit Ausnahme von einzelnen geringen Körperteilen noch nichts gefunden, wahrscheinlich liegen sie in den Fluthen des Rheines begraben ...

Das so entsetzliche Unglück hat hier im Ort im Ganzen genommen keine großen Verwüstungen angerichtet, um so mehr aber den unteren Theil von Salmorth heimgesucht. Dort sind nicht bloß Fensterscheiben zerschlagen und Fensterrahmen ausgeworfen, sondern selbst die Mauern und Fundamente der Gebäulichkeiten haben bedenkliche Risse bekommen; z. B. ein im Jahre 1876 neu erbautes Haus zeigt außer vielen im Innern zertrümmerten Thüren und anderen Schäden 10 solche Mauerrisse, so daß mit Recht zu befürchten ist, es werde künftig gegen Sturm und Hochwasser kaum Stand halten können. Hierorts werden augenblicklich öffentliche Gebete verrichtet um Verwarung vor weiterem Unglück bei der demnächst zu erfolgenden Dynamit-Verladung.«

Tatsache ist, dass damalige große Rheinschiffe Dynamit nur bis zur hiesigen Grenze transportierten. Auf Salmorth wurde die Ladung dann auf kleinere Schiffe umgeladen, da die holländischen Behörden den Transport von Dynamit nur auf kleinen Schiffen zuließen.

Wer weitere Informationen über dieses Unglück erhalten möchte, wende sich an das Stadtarchiv Kleve, Tiergartenstraße oder an das Rheinmuseum Emmerich, wo unter anderem der Achtersteven und die Ankerwinde des ausgebrannten Schiffes "De Hoop" ausgestellt sind. Es lohnt auch, sich im Internet unter www.schanz2.de vorab zu informieren.     F.S.

 

Ergänzungen zum vorstehenden Bericht:

Zweites Bild von 1895 aus dem Fundus der Familie Hedwig und Hansi Liebeton aus Griethausen.

Bericht vom 21. März 1895 aus dem Clevischen Volksfreund.

Bericht vom 23. März 1895 aus dem Clevischen Volksfreund.

 

 

Das heute bei sehr niedrigem Wasserstand noch zu sehende Wrack der »De Hoop« aber auch weitere Wrackteile am linken Rheinufer direkt Tolkamer gegenüber. Besonders im Sommer 2003 bei einem der niedrigsten Rheinpegel überhaupt lag das Wrack gar teilweise im Tockenen. Foto: Anne und Dieter Bos-Echterhoff

Kurz vor dem Unglück wurden die Schiffe noch fotografiert. Im Hintergrund rechts der Eltenberg mit Abteikirche Hoch-Elten. Das Bild stammt aus dem Fundus der Familie Hedwig und Hansi Liebeton aus Griethausen. Siehe auch "Zweites Bild vom 1895" im Artikel-Text

 

   

 

                      BESTAAND VEERPONTJE OVER DE RIJN

                        MILLINGEN - PANNERDEN V.V

 

  toeristische (Nederlandse) "overkant"-verbindung tussen Pannerden ("ergens" in de Kijfse

  waard) en Millingen aan de Rijn met veerpontje "Heen en Weer" van Kievits veerdiensten

  (Millingen aan de Rijn). Alleen geschikt voor voetgangers en fietsers.

 

  Waarom dit pontje niet ooit direct van Millingen naar Tolkamer (Europakade) is gelegd - maar

  dus naar de Kijfse waard - is een van de grotere Rijnwaarden-raadsels voor Han Kamermans-

  "Kannit verstaan!"

 

  Maar ook deze (Nederlandse) "overkant"-veerverbinding kan absoluut geen alternatief zijn voor

  een (Duitse) "overkant"-veerverbinding met directe busaanbinding naar de stad  Kleve. Dit dus

  vanwege het daarmede samenhangende grote economische en vooral toeristische potentaal op

  de (Duitse) "overkant" - en ook natuurlijk vanweg de directe verbinding met Nijmegen resp.

  ommelanden vanuit Kleve.

 

             Dienstregeling veerverbinding Millingen aan de Rijn – Pannerden


In de periode oktober t/m maart vaart het veer om 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00 en 17.00 uur. Op zater- en zondagen is er geen overtocht om 08.00 uur.
In de periode april t/m september vaart het veer tussen 08.00 en 18.00 uur, één maal op de 'hele' uren. Om 20.00 uur is er een extra overtocht.
Genoemde vertrektijden zijn vanaf Millingen aan de Rijn, vertrek vanaf Pannerden 5 minuten over het 'hele' uur.
Op zonnige en drukke dagen vaart het veer vaker.
Op 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag vaart er geen veer.

uit www.kievitsveerdiensten.com


 

 

MILLINGEN AAN DE RIJN - ZO DICHTBIJ EN TOCH ZO VER WEG

 

            gezonken schip voor haven van Tolkamer met blik in richting Millingen aan de Rijn                          

               veerstoep Millingen -pontje in Kijfse waard (Pannnerden) met wachtenden

         panoramablik op Millingen aan de Rijn vanaf veerstoep op strekdam Kijfse waard

         (Pannerden) met kerktoren en kranen resp. scheepshal van Bodewes-scheepswerf. Aan de

         Millinger Rijndijk staat ook de hal van de Liburna scheepswerf, waar een bij Mainz gevonden

        "liburna"-schip (Romeinse patrouillevaartuig) origineel nagebouwd wordt (www.liburna.nl)  

 

Millingen aan de Rijn - blik van Bodewes-scheepswerf op de Pannerdense Kop en de Kijfse waard met steenfabriek

Blik vanaf de Duitse kant (Bimmen) op Tolkamer met scheepswerf "De Hoop",  Europakade (met typische appartementenblok-"torentje" ) alsmede Shell-tankstationschip. Zo dichtbij en toch zo oneindig ver weg..........!

 

 

 

         "HOTELBOOT"- IDEE  TOLKAMER A. D. RIJN

                       ZIE OOK "BRAINSTORMING"-RONDOMSLAG

Navolgend nog enige informaties over het hotelboot-idee voor Tolkamer (zie ook "brainstorming"-rondomslag) in een online-artikel van "De Gelderlander" op 26 maart 2010. Zowel het "Platform Recreatie & Toerisme" alsook de "Toeristische Werkgroep Rijnwaarden" (TWR) hebben tot nu toe geen enkel interesse getoond voor de door Han Kamermans ontworpen nieuwe toerisme-"denkbeelden", integendeel. Zie hiertoe laatste zin (wethouder Jos Lamers) uit onderstaand artikel: "ik wil hem op het spoor zetten van het Platform, Recreatie & Toerisme met vertegenwoordigers uit de recreatie branche en met de Toeristische Werkgroep Rijnwaarden. zodat er draagvlak voor zijn ideeen komt". Men staat in deze toeristische "ons-kent-ons"-platforms echter niet open voor nieuwe ideeen, zeker niet wanneer die van buiten komen. En dat is eigenlijk toch wel jammer!

 

 

 

        "UITKIJKTOREN"- IDEE  TOLKAMER  A.D. RIJN

                     ZIE OOK "BRAINSTORMING"-RONDOMSLAG

Navolgend de (handgeschreven) "aanvraag" van de gemeente Rijnwaarden (wethouder Lamers) inzake de toekenning van een eventule subsidie zijdens het ANWB-fonds voor de bouw van een uitkijktoren op de Europakade in Tolkamer aan de Rijn. Het eerste contact met het ANWB-fonds was door Han Kamermans gelegd. Nadat op het daar voorgelegde uitkijktoren-idee zijdens het ANWB-fonds een uitermate positieve reactie volgde, werd er zelfs een eerste subsidie-aanvraagformulier toegestuurd. Dit formulier kon natuurlijk door Han Kamermans als particulier niet worden ingevuld en werd daarom aan de gemeente Rijnwaarden verder gegeven. De daarop volgende (onderstaande) "aanvraag" zijdens de gemeente Rijnwaarden werd echter afgewezen. Zie ook Home-pagina onder rubriek RIJNWAARDISSIMO

 

                                             TOLKAMER AAN DE RIJN

                                 IN VROEGERE DAGEN 

                                                            oude Rijn-kade van Tolkamer

           Hoogwater in 1920 aan de Rijnkade van Tolkamer met douanekantoor 

              de hoogste stand ooit gemeten aan de peilschaal in Tolkamer was 16,90 m boven N-A.P.

                   (winter 1925-1926) en de laagste stand 6,75 m (2003) - dus bijna 10,00 m hoogteverschil.

                   Na het hoogwater van 1995 met 16,68 m zijn de dijken en kaden verhoogd, waardoor ze nu                

                   een  waterstand  aankunnen van minimaal 17.65 meter.

                   

                                                                    Tolkamer rond 1900

                                    Rijnkade Tolkamer na de Tweede Wereldoorlog

 

                                        Hoogwater 2011 in Tolkamer en Emmerich

In januari 2011 was het weer raak: hoogwater in Tolkamer (15 januari 2011 15.10 uur 14,86 m boven N.A.P.) maar natuurlijk ook in Emmerich (8,42 m ü. M.). De beide bovenstaande YouTube-video's geven een goede indruk van de overstromingen in Tolkamer en Emmerich . In Emmerich ook met mooie beelden van de "Golden Gate"-brug - "das Nadelöhr Rijnwaardens" naar de "overkant". In Tolkamer moest de vloeddeur naar de Veerstraat worden gesloten - de benedenkade stond bijna 2 m onder water. De hoogste ooit gemeten waterstand in Tolkamer was overigens 16,90 m boven N.A.P. en dat tijdens de winter 1925-1926. in 1995 werd een waterstand 16.68 m boven N.A.P. bereikt - hierna werd de huidige Europakade in Tolkamer nieuw aangelegd resp. op een hoogte van 19,00 m boven N.A.P. gebracht.

 

                         

                            DUITS - NEDERLANDS VERLEDEN                                     

                    DEUTSCH - NIEDERLÄNDISCHE VERGANGENHEIT

               RIJNWAARDEN AAN DRIE KANTEN GRENS MET DUITSLAND                                    

                                                         RIJNWAARDEN AN DREI SEITEN GRENZE MIT DEUTSCHLAND

 

                                              KLEVE    CLIVIAM   1570

Afbeelding en tekst uit www.chrisvankeulen.nl:

"Gezicht op Kleef (Kleve omstreeks 1570, gravure Frans Hogenberg). Het ambt Liemers, dat in 1406 wordt verpand aan Kleve, zou tot het begin van de 19e eeuw Duits blijven".

"Blick auf Kleve" (Kleve etwa 1570, nach einem Stich von Frans Hogenberg). Das Amt Liemers, das 1406 verpfändet wird an das Herzogtum Kleve, sollte bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts deutsch bleiben.

 

Zie hiertoe ook rubriek SPECIALS op Home-pagina met de tekst:

"Lobith, Spijk, 's-Gravenwaard, Bijlandse waard en Kijfwaard tot 1817 Duits" (citaat uit genealogie van Keulen met  Liemers-landkaart rond 1700). Lobith enz.(zie bovenstaande opsomming) maakte tot 1 maart 1817 deel uit van het hertogdom Kleve resp. het nieuwe "Königreich Preussen" (1701 -1918). Nadat het "Congres van Wenen" in 1815 nieuwe grenzen in Europa had getrokken, werden Lobith enz. (zie  bovenstaande opsomming) daarom pas op 1 maart 1817 bij Nederland gevoegd,  omdat het ambt Lobith in de koninklijke proclamatie van 1 juni 1816 inzake de overdracht van de Pruissisch-Kleefse enclaves (Zevenaar enz.) aan Nederland gewoonweg "vergeten" was". Het is zeker interessant te weten of er van deze overdracht - net zoals op 1 juni 1816 - ook een koninklijke proclamatie bestaat.

 

op 1 maart 2017 valt er dus wat te vieren:  

                                    "Rijnwaarden" 200 jaar Nederlands !

N.B.: "Rijnwaarden" in aanhalingstekens wil zeggen, dat de genoemde ooit Duitse gebieden nu deel uit maken van de nu ietwat grotere (Nederlandse) agglomeratiegemeente Rijnwaarden - met Lobith als hoofdplaats - en  het bij de viering op 1 maart 1817 dus niet om het gehele gemeentegebied gaat maar om het grotere deel ervan (met Lobith als middelpunt).   

                                           

heutige Grenzsituation der Gemeinde Rijnwaarden

huidige grenssituatie van de gemeente Rijnwaarden

ragt wie ein Keil in Deutschland hinein

een echte Nederlandse wig in Duits gebied

"Blick auf Kleve" von F.J.Rousseau (Koekkoek-Haus, Kleve)

Im Hintergrund der Eltenberg

op de achtergrond de Eltenberg

dazwischen liegt Rijnwaarden !

daartussen ligt Rijnwaarden !

    kaart van het "De Lymers"-gebied in het begin van de 19de eeuw met grenzen

 

                                             koninklijke proclamatie van 1 juni 1816

beide afbeeldingen overgenomen uit boekje "NA HONDERDVIJFTIG JAAR - Schetsen uit de Lymers" (1966, De Walburg Pers, Zutphen)                                                

Er staat daar in deze koninklijke proclamatie o.a. geschreven:

1816

In naam en vanwege Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz, enz, enz.

"De Gouverneur der Provincie Gelderland,

aan de ingezetenen der distrikten, tot het hertogdom Kleef behoord hebbende, doch, bij het traktaat van Wenen van 31 mei 1815, aan het Koninkrijk der Nederlanden gecedeerd;

Na het doorworstelen van den edelen strijd der te zamen verbonden Mogendheden, tegen de overweldiging van de heerschzucht, zijn de hooge Geallieerden, bij het vredes-traktaat van Parijs van den 30 Mei 1814, werkzaam geweest, om aan het zoo lang geteisterd Europa. onder des Hemels zegen, een duurzame rust te verzekeren.

Bij de vestiging van het Koninkrijk der Nederlanden, bij het Weener traktaat van den 31 Mei 1815 voltooid, heeft het Zijne Majesteit den Koning van Pruissen goedgedacht, aan Z.M. den Koning der Nederlanden, af te staan, de enclaves Huissen, Malburgen, de Liemers met de stad Sevenaar, en de heerlijkheid Wehl.

De onderhandelingen, over de in werkstelling van dit traktaat zijn nu zoo ver gevorderd, dat gijlieden, op heden, uit den eed van trouw aan Z.M. den Koning van Pruissen gedaan, zijn ontslagen".

enz.

Hierin worden dus het ambt Lobith met Spijk enz. en de dorpen Leuth en Kekerdom aan de andere kant van de Waal (die ook Pruissisch waren), niet genoemd, want deze gebieden waren gewoonweg "vergeten".... Pas bij de vaststelling van de definitieve nieuwe grenzen tussen het koninkrijk Pruissen en het koninkrijk der Nederlanden op 7 oktober 1816 werden deze gebieden uiteindelijk ook tot Nederland gerekend ("aan het Koninkrijk gecedeerd") - de eigenlijke overdracht vond klaarblijkelijk op 1 maart 1817 plaats. 

Het Gelders Archief beschikt - zo blijkt uit een aanvraag -  echter niet over soortgelijke koninklijke proclamatie uit 1817 - wat wel jammer is.

 

Op aanvraag bij het "Landesarchiv Nordrhein-Westfalen" in Düsseldorf kwam overigens per omgaande de onderstaande brief d.d. 08.09.2011 met vele verwijzingen naar met de overdracht van de Kleefse resp. Pruissische enclaves verbonden aktenstukken - Han Kamermans zal deze informatie-goudmijn in Düsseldorf in de leeszaal nader onderzoeken. Ook het "Geheime Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz" in Berlijn zal hiertoe worden gecontacteerd.

 

 

  und jetzt das Ganze mal andersrum

                                                                                  en nu het geheel eens omgekeerd

Herrliches Video über das Tolkamer direkt gegenüber liegende deutsche Dörfchen Schenkenschanz, das in früheren Zeiten mal niederländisch war. Das informative Video wurde 2011 zur Erinnerung an das 425-jährige Bestehen des Dorfes produziert. 

Prachtige video over de geschiedenis van het direct tegenover Tolkamer liggende Duitse dorpje Schenkenschanz, dat ooit Nederlands was. De informatieve video werd geproduceerd ter herinnering aan het 425-jarige bestaan van Schenkenschanz in 2011

 

Luchtfoto van het alleen nog maar met de boot bereikbare (nu Duitse) dorpje Schenkenschanz (Salmorth) tijdens het Rijn-hoogwater van 1993 ("Land unter") - in 1995 moest het dorp zelfs geruimd worden. Op de achtergrond Tolkamer a.d. Rijn (met kranen "scheepswerf de Hoop" en Bijland-watervlakte) en Spijk (met schoorstenen steenfabrieken). Hier schijnt de klaarblijkelijk onoverwindbare Duits-Nederlandse Rijn-grens nu eens werkelijk te vervagen.....

 

                                   GEWEST GELDERLAND 1557 MET "HEERLIJKHEID WEHL"

Kaart en tekst tekst uit website www.chrisvankeulen.nl:

" 1557: De Lymers (Liemers) in kaart gebracht door Christiaan sGrooten. Vermeld zijn o.a. Aert (Aerdt), Panderen (Pannerden), Herwen, Tolhuys (Lobith), Halsaff (Babberich), Embryck (Emmerich) enz." N.B.: ook de komende Schenkenschans-locatie (1586) is beneden goed te zien.

 

 

                       RIJNWAARDEN: "TO BE OR NOT TO BE" 

          STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN OP BEZOEK IN RIJNWAARDEN 2011

                                                                      oder

                               "Rosamunde Pilcher" interviewt "die Herren von Rijnwaarden"" 

                                                                        oder

                                                   "hinter dem Horizont geht's weiter" ? !

                                                                        oder

                      die deutsche Rhein-Überseite ("de overkant") auf ewig "terra incognita" ? !

 

          kritIek Han Kamermans:

          In het gehele interview van meer dan 20 minuten lengte valt niet een enkele keer het  

          woord "Duitsland". Rijnwaarden heeft midden in de Rijn over een lengte van 7,5 km

          een doorlopende grens met de stad Kleve en de Rijn is daar maar gemiddeld 400 m breed.

          Waarom hier geen veerpont "naar de (Duitse) overkant" en staat alleen het Nederlandse

          Millingen a. d. Rijn op het Rijnwaardense (veerpont-)menu ? Wethouder Lamers (o.a.

          vernatwoordelijk voor toerisme) beheert overigens ook de portefeuille "Europa" !   

 

                                                           

                                                      A-N-K-E

 

Logo van het toeristische A-N-K-E-verbond :

ARNHEM - NIJMEGEN - KLEVE - EMMERICH   

                                                                                             .           

Rijnwaarden komt in de rode ANKE-flyer met geen enkel woord voor.....Ook niet

in de website www.a-n-k-e.com  (zie onderstaand) en ook niet in de website van

de bovengenoemde "Stadsregio Arnhem Nijmegen".

 

Rijnwaarden zou daarom met zekerheid meer baat hebben bij een samenwerking met de (Nederlandse) Achterhoek en de (Duitse) Niederrhein - dat heeft te maken met het gemeenschappelijke Duits-Nederlandse verleden van deze gebieden.

 

uit www.a-n-k-e.com                      Willkommen bei A-N-K-E!

ANKE – die Region zwischen Arnhem, Nijmegen, Kleve und Emmerich am Rhein steht für angenehme Atmosphäre, faszinierende Natur, abwechslungsreiche Kultur und Erlebnis pur!

Arnhem, die pulsierende Einkaufsstadt liegt inmitten herrlicher Landschaft und besticht außerdem durch Highlights wie der Burgers’ Zoo oder das Niederländische Freilichtmuseum. Erleben Sie auch Nijmegen, die älteste Stadt der Niederlande, die mit typisch holländischem Flair verzaubert und auch nach Sonnenuntergang einiges zu bieten hat. In Kleve, der Schwanenstadt, locken die berühmten barocken Gärten und die gemütliche Innenstadt und in Emmerich am Rhein finden Sie neben Entspannung und Erholung auch eine der schönsten Rheinpromenaden am Niederrhein.

Ob Sie nun kommen, um das Kulturangebot mit unzähligen Konzerten und Theater­aufführungen zu genießen, die Sehenswürdigkeiten und Museen zu besuchen, sich von der prachtvollen Landschaft mit Flüssen, Seen und wunderschöner Natur verzaubern zu lassen oder einen Aktivurlaub zu verbringen: die ANKE-Region bietet alles, was Ihren Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis macht!

                                                                           

                                                              "LITTLE RIJNWAARDEN"

                    zie ook voorafgaande 60 "BRAINSTORMING"- items van Han Kamermans               

                siehe auch vorhergehende 60 "BRAINSTORMING"-Punkte von Han Kamermans

 

 

             en nog een beetje "Rosamunde Pilcher a la Rijnwaarden" !

 

             "E-bike een zegen voor toerisme Rijnwaarden"

woensdag 15 september 2010 | 08:52

De Gelderlander

 
Deze e-bikers houden een koffiestop Bij Toine in Tolkamer. Foto: Henk Rodrigo

Deze e-bikers houden een koffiestop Bij Toine in                                                                             Tolkamer. Foto: Henk Rodrigo

 
 
LOBITH - De elektrische fiets is booming in Rijnwaarden.
 
 
Dat constateert wethouder Jos Lamers van Toerisme, die erg blij is met deze ontwikkeling. Dit vanwege het gunstige effect voor de lokale economie. "De elektrische fiets vergroot de            doelgroep van Rijnwaarden op toeristisch gebied", zegt hij. "Door de vergrijzing zijn er meer senioren. Eerder piekerden veel van deze mensen er niet over een lange fietstocht te maken. Zeker niet in onze gemeente met al die dijken die ze op en af moeten en de Elterberg op een steenworp afstand. De e-bike maakt dit allemaal wel mogelijk. Het stelt hen in staat door onze mooie omgeving te fietsen. Je fietst op eigen kracht. Heb je een ruggensteuntje nodig, dan zet je de motor aan. "

Rijnwaarden richt zich nadrukkelijk op de fietsende- en wandelende toerist. In de gemeente ligt al een goed netwerk van zowel fiets- als wandelroutes. Waar mogelijk wil de gemeente dit nog uitbreiden, zo is het streven.

Lamers: "Senioren merken in de regel niet zoveel van de crisis, omdat ze hun pensioenzaken      goed op orde hebben. Ze kunnen zich de aanschaf van zo'n fiets wel permitteren. En dan hopen we natuurlijk dat ze regelmatig bij een horecagelegenheid in onze gemeente van de fiets stappen om iets te gebruiken. Bij Toine aan de Europakade in Tolkamer kun je zelfs al tanken en lunchen tegelijk."
 

Commentaar Han Kamermans:

"De elektrische fiets vergroot de doelgroep van Rijnwaarden op toeristisch gebied" Zegt Jos Lamers. Maar is de E-bike niet ook voor andere (toeristisch concurrerende) gemeenten een zelfde zegen?  Integendeel: deze "betere" bikers zullen er zich groen en blauw aan ergeren, dat ze in Tolkamer niet over de Rijn kunnen maar hun kostbare fietsen op rimboepaadjes  in Pannerden naar de Rijn moeten loodsen. Daarom: "Er moet een veerpont naar "de (Duitse) overkant" komen !

 

 

PANNERDENS KANAAL

VANUIT DUITSLAND GEZIEN

Artikel  "Pannerdense Kanaal" uit "Neue Ruhr / Neue Rheinzeitung" (NRZ) uit de bijlage "Wir am Niederrhein" van zaterdag 18 augustus 2007: Een van de weinigen momenten, dat men zich er op de Duitse kant van de grens op bezint, dat de het Niederrhein.gebied niet bij Spijk eindigt maar eigenlijk pas bij het Pannerdens Kanaal !

 

 

NRZ, "Wir am Niederrhein" vom Samstag 18. August 2007

Volle Fahrt!

WASSERWEG. Vor 300 Jahren wurde der Pannerdensche Kanal bei Lobith gebaut. Am Sonntag wird groß gefeiert.

VON ANDREAS GEBBINK

nrz.18.08.2007.jpg
225.45 KB

Hier genießt man am Sonntag eine wunderbare Aussicht: Auf den Promenaden in Amheim und Tolkamer, entlang der Deiche in Angeren, Doomenburg, Huissen und Bimmen. In Doornenburg und Huissen gibt es eine Tribüne. In Doornenburg werden ab 14 Uhr Wanderungen entlang des Kanals angeboten. Treffpunkt: Hotel Rijnzicht, Kerkstraat 9.

ARNHEIM. Über diese Pfütze namens Niederrhein brauchte sich König Ludwig XIV. nun wirklich nicht den Kopf zu zerbrechen. Als der französische Potentat im Sommer 1672 mit seinen Truppen vor den Toren Lobiths stand, da hatte sich das wichtigste Bollwerk des niederländischen Militärs schon bereitwillig aus dem Staub gemacht. Auf den stolzen Niederrhein war in diesen trockenen Tagen einfach kein Verlass. Anstatt das Land vor den Übergriffen der Feinde zu schützen, ging der kümmerliche Fluss vorzeitig von der Fahne: ausgetrocknet, verdunstet, einfach verschwunden. Ludwig XIV. hatte leichtes Spiel. Seine Garnisonen wateten problemlos durch das seichte Wasser, und innerhalb von wenigen Tagen war es um die Republik geschehen.

Der Wasserkran der Nation

1672 war für die Holländer ein Katastrophenjahr. Nicht nur, dass die europäischen Nachbarn sich reihenweise über die junge Republik hermachten, auch der trockene Sommer führte den Holländern schmerzhaft vor Augen, wie abhängig sie vom Wasser waren: Die ausgetrockneten Flüsse waren für die Feinde eine perfekte Einladung zum Einmarsch.

Dass, was sich in Lobith abspielte, sollte sich auf keinen Fall noch einmal wiederholen. „Die militärische Niederlage von 1672 war der entscheidende Auslöser für den Bau des Pannerdenschen Kanals", sagt Marian van Voorst, Mitarbeiterin der Wasserbehörde Rijkswaterstaat in Arnheim. Mit diesem Kanal beginne eine neue Zeitrechnung im Kampf gegen das Wasser. Deiche haben sie ja schon immer gebaut, und auch dem Meer hat man im 17. Jahrhundert viel Land abgetrotzt, aber jetzt galt es, die Flüsse zu beherrschen.

Gefragt war eine zuverlässige Wasserstraße zwischen Emmerich und Arnheim, die nie mehr austrocknet, die vor Hochwasser schützt, mit der man auch noch andere Flüsse regulieren konnte und die zuverlässig vor Feinden schützt. Der Kanal bei Lobith, der am 14. November 1707 fertig gestellt wurde, sollte all dies leisten und ist heute zu einem kleinen Wunderwerk der Wassertechnik geworden.

„Er ist wie ein riesiger Wasserkran, man kann ihn auf- und zudrehen, mit Schleusen und Pumpen wird das Wasser auf andere Flüsse wie die Ijssel oder den Neder-Rijn verteilt, und er galt bis zum Ende des Kalten Krieges als wichtiges Bollwerk in der Landesverteidigung", erklärt Marian van Voorst.

Ein Drittel des Rheinwassers wird heute über den Pannerdenschen Kanal abgeleitet - der Rest fließt durch die Waal bei Nimwegen. „Für uns Niederländer hat der Kanal eine große Bedeutung", sagt Marian van Voorst. Und daher wird am Sonntag auch groß gefeiert. 300 Jahre ist es jetzt her, dass Baumeister Benno van Coehoorn die erste Gracht zwischen Pannerden und Angeren anlegen ließ und damit den Grundstock der Wasserstraße legte, die erst eine beständige Binnenschifffahrt ermöglichte. 20.000 Schiffe nutzen heute jährlich die Verbindung zwischen Schenkenschanz und Westervoort und entlasten damit die stark befahrene Waal.

Er macht den Abfluss frei

Der Pannerdensche Kanal - sechs Kilometer lang und 135 Meter breit - wurde im 18. Jahrhundert in erster Linie aus militärischen Gründen gebaut und mit vielen Verteidigungs- und Festungsanlagen versehen. 1869 wurde das bekannte Fort Pannerden errichtet - eine beinahe uneinnehmbare Festung, aus deren Schießscharten die Feinde befeuert wurden. Erst im 19. Jahrhundert erhielt der Kanal dann seine wichtige Funktion als Wasserregulierer des Landes. Zuvor sorgte der Kanal auch für viele Probleme: Er verursachte Hochwasser, Deichbrüche und Grundwasserabsenkungen. Erst durch aufwändige Schleusen, Pumpen und Nebenflüsse, konnten die Wasserstände reguliert werden. Link: www.pannerdenschkanaal.nl .

SCHIFFE GUCKEN

Das 300-jährige Jubiläum des Pannerdenschen Kanals wird morgen groß gefeiert. Zwischen Tolkamer und Arnheim fahren über 100 historische Binnenschiffe-Schleppboote, Fähren, Eisbrecher, Messboote, Schub- und Segelschiffe. Von 10 bis 17 Uhr fahren sie den Kanal auf und ab. Über 20.000 Menschen werden erwartet, die entlang der Ufer stehen und sich das Schauspiel angucken. Auch von Kleve - Bimmen oder Schenkenschanz aus, hat man einen herrlichen Blick auf die Schätzchen der Binnenschifffahrt, die teilweise über 100 Jahre alt sind. Im ehemaligen Wachposten des Rheins in Millingen a/d Rijn - am Deich gibt es eine Kunstausstellung zum Pannerdenschen Kanal. Auch werden hier kleine Schiffchen von Schulkindern gezeigt.

 


Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!